Dobrodošli
|
Welcome    
 
 
 
 
O nama
Laboratorije
Proizvodnja
Istraživanje i razvoj
Zaposleni
Razno
Kontakt
 
       
 
  ICM
   
  Laboratorija za hemijska ispitivanja
   
  Laboratorija za ispitivanje metodama sa razaranjem
   
  Laboratorija za ispitivanje metodama bez razaranja
   
  Laboratorija za ispitivanje tehničke zaštite
   
  Kontrola kvaliteta
   
     
 

Institut za crnu metalurgiju

 

 

  LABARATORIJE  
 
 

 

Laboratorija za hemijska ispitivanja


U laboratoriji za hemijska ispitivanja vrši se određivanje hemijskog sastava: rude gvožđa i aluminijuma; gvožđe, aluminijum i bakar i njihove legure; metalni i nemetalni dodatni primarni i sekudarni materijali za proizvodnju čelika i aluminijuma; čvrsta i tečna goriva; krečnjak, dolomit, magnezit i njihovi proizvodi; ispitivanja fizičko- hemijskih osobina vode; ispitivanja hemiskih štetnosti; ispitivanja vazduha u životnoj i radnoj sredini, ispitivanja građevinskih materijala i geomehanička ispitivanja tla, ispitivanja nafte i naftnih derivata.

 

 

Oprema

 

Plazma spekrometar, Perkin Elmer. Plazma 40
Atomski apsorcioni spekrometar Perkin Elmer 1100 B
UV-VIS spektrofotometar Perkin Elmer, Lambda -3B
Optički emisioni spektrometar SpektroMAXx-LMM/04
Uređaj za određivanje sadržaja vodonika LECO Corp. RH-IE
Uređaj za određivanje sadržaja ugljenika i sumpora LECO Corp. CS-244
Uređaj za određivanje sadržaja azota LECO Corp. TN-11 4
Uređaj za određivanje sadržaja kiseonika LECO Corp, RO-II6
Aparat za određivanje prašine, Cassela V. Britanija
Aparat za određivanje gasova Testo 335, Njemačka
Aparat za određivanje viskoznosti ulja, Petrotest, Njemačka
Aparat za određivanje tačke paljenja ulja, Clevland Open Cup, Petrotest, Njemačka
Aparat za određivanje tačke stinjavanja ulja, Petrotest, Njemačka
Aparat za određivanje pjenjenja ulja, Petrotest, Njemačka
Aparat za određivanje vode u uljima, Aqua Test, Italija

Ostala pomoćna laboratorijska oprema

 

 

Akreditovane metode ispitivanja

 

Rednibroj

Predmet ispitivanja
/materijal/ proizvod

Vrsta ispitivanja ili karakteristika koja se mjeri

1.

Određivanje hemiskog sastava gvožđa i čelika instrumentalnim i klasičnim metodama ispitivanja (15 metoda)

Sardžaj: C, S, Si, Mn, Cu, P, Cr, Ni, Mo, V, Ti, Al, Nb, W, Co, Pb, Sn, As, Sb, N2, O2

2.

Određivanje hemiskog sastava fero legura:

 

Fero-silicijum (3 metode)

Sardžaj: Fe, Si, Mn, Al i Ca

Fero-mangan

Sardžaj: Fe, Si, Mn i P

Fero-fosfor

Sardžaj: Fe i P

Fero-hrom

Sardžaj: Fe, Si i Cr

Fero-nikal

Sardžaj: Fe i Ni

Fero-molibden

Sardžaj: Fe, Si i Mo

Fero-titan

Sardžaj: Fe, Si i Ti

Fero-vanadijum

Sardžaj: Fe, Si i V

Fero-volfram

Sardžaj: Fe i W

Siliko-kalcijum (2 metode)

Sardžaj: Fe, Si, Mn, Al i Ca

Siliko-mangan

Sardžaj: Fe, Si, Mn i P

3.

Određivanje hemiskog sastava aluminijuma i legura aluminijuma

Sardžaj: Al, Mn, Zn, Fe, Ti, Li, Cu, Si

4.

Određivanje hemiskog sastava bijele kovine

Sardžaj: Sn, Sb, Pb, Fe, Cu i Zn

5.

Određivanje hemijskog sastava bakra i legure bakra

Sadržaj: Sn, Pb, Cu, Fe, Zn, Ni  i Sb

6.

Određivanje hemijskog sastava ruda gvožđa

Sadržaj: Fe, Mn i SiO2

7.

Određivanje hemijskog sastava krečnjaka i dolomita

Sadržaj: SiO2, R2O3 (Al2O3+Fe2O3), CaO, MgO i ispitivane gubitka žarenjem, i
grube vlage

8.

Određivanje hemijskog sastava magnezita i magnezitnih proizvoda

Sadržaj: SiO2, R2O3 (Al2O3+Fe2O3), CaO, MgO i ispitivane gubitka žarenjem

9.

Određivanje hemijskog sastava fluorita

Sadržaj: CaCO3, SiO2, MgO,CaF2, , R2O3 (Al2O3+Fe2O3)

10.

Određivanje fizičko-hemijskih osobina karburita

Sadržaj: sagorljivih i nesagorljivih materija, vlage

11.

Određivanje hemijskog sastava magnezit-hromitnih, hrom- magnezitnih i hromitnih proizvoda

Sadržaj: SiO2, MnO, Al2O3,MgO, Fe2O3, CaO i Cr2O3

12.

Određivanje fizičko-hemijskih osobina troske

Sadržaj: FeO, SiO2, MnO, Cr2O3, R2O3 Al2O3,Fe2O3, CaO, MgO, P2O5, CaF2 i S, 
određivanje gubitka žarenjem

13.

Određivanje hemiskog sastava  natrijumovog vodenog stakla

Sadržaj: SiO2, Na2O i Mn 

14.

Određivanje sadržaja sumpora u mazutu

Sadržaj sumpora  met. Eška

15.

Određivanje fizičko-hemijskih osobina uglja (4 metode)

Sadržaj: ukupnog pepela, ukupnog sumpora, ukupne vlage, isparljivih materija

16.

Određivanje fizičko-hemijskih osobina boksita (4 metode)

Određivanje: hidroskopne vlage, gubitka mase, SiO2 Al,Fe,Ti,Ca,Mg i Li

17.

Produkti sagorijevanja -emisija

Određivanje sastava produkata sagorijevanja – emisije CO, CO2, NOx, SO2 i O2.

18.

Vazduh u radnom prostoru

Ukuna prašina, metali iz prašine

 

 

Metode u pripremi za postupak akreditacije

 

Redni broj

Predmet ispitivanja
/materijal/ proizvod

Vrsta ispitivanja ili karakteristika koja se mjeri

1

Voda

Ispitivanje fizičko-hemijskih osobina

2.

Čelik, bakar i aluminijum i njihove legure

Određivanje hemijskog sastava na optičkom emisionom spektrometru

3.

Industrijska ulja i maziva

Ispitivanje fizičko-mehaničkih osobina

 

 

Ovlašćenja

 

Ovlašćenje za ispitivanje hemiskih štetnosti, izdato od strane Ministarstva zdravlja rada i socijalnog staranja.

 

   

 

 
 

 
     
     
 
       
 
 
Copyright © 2008 ICM ad Nikšić. Sva prava zadržana
Web Design by EUsky